Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Zoeken activeert een pagina verversing.

Er zijn 408 resultaten gevonden.

Versterken van vakmanschap

In 2022 investeren we verder in het vakmanschap van onze medewerkers. We vragen hun om de stap te zetten naar het bieden van meer maatwerk. Belangrijk is dat ze hierin worden ondersteund en de tijd krijgen om zich hierin te ontwikkelen.

Sturen op samenwerking tussen bedrijfsonderdelen

Uitkeringsgerechtigden en werkgevers hebben vaak te maken met meerdere bedrijfsonderdelen van UWV, elk vanuit hun eigen rol. We willen dat mensen UWV meer gaan ervaren als één organisatie. We gaan daarom expliciet daarop sturen.

ICT en informatiebeveiliging en privacy

Een belangrijk onderdeel van ‘werken aan het fundament’ is de permanente vernieuwing van onze ICT‑infrastructuur. Deze is belastend voor de organisatie, maar we boeken wel strategische winst.

Werken aan externe samenwerking

UWV wil een actieve rol spelen in de verbetering van de publieke dienstverlening. Om die ambitie waar te maken, is het van belang dat alle betrokken partijen voortdurend nauw met elkaar in contact staan.

Samenwerken om te komen tot uitvoerbaar beleid

Uitvoerbaar beleid kan alleen tot stand komen wanneer er sprake is van een open trialoog tussen de Tweede Kamer, de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties als UWV. We werken gezamenlijk aan verbetering van de onderlinge samenwerking.