Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie en Suwinet‑bevragingen

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

In onze polisadministratie stonden eind maart 2022 20,8 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,7 miljoen mensen. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Tabel Soorten inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

Soort inkomstenverhouding

Eerste vier maanden 2022

Eerste vier maanden 2021

Loon

9.712.697

9.283.747

Uitkering

2.167.765

2.396.904

Pensioen (incl. AOW)

8.898.596

8.742.542

   

Totaal

20.779.058

20.423.193

Aantal Suwinet‑leveringen

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.

Tabel Leveringen via Suwinet

Soort levering

Eerste vier maanden 2022

Eerste vier maanden 2021

Arbeidsverleden (burgers)

1.952.540 

2.185.993

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

10.336.308 

13.108.309

   

Totaal

12.288.848 

15.294.302